ARHIV 2 (2007.-2016.) / Veseli kutak

voditelj projekta

Dinko Vuić
prvostupnik fizioterapije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

djelatnik Udruge

Ema Brnardić
magistrica ekonomije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

djelatnik Udruge

Ines Vuković
stručna prvostupnica poslovne informatike

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

djelatnik Udruge

Lidija Tomljenović Kovačić
dipl. novinarka

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

djelatnik Udruge

Sonja Švagel
ekonomistica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

volonter

Andrea Zec
magistra logopedije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

volonter

Domagoj Kovačić
glazbenik

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

volonter

Iva Šimanović
studentica ekonomije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

volonter

Karla Trajanov
magistra socijalne pedagogije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

volonter

Luka Pavrlišak
instalater grijanja i klimatizacije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

volonter

Marija Trajanov
mag. educ. philol. angl. i mag. paed.

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

volonter

Vanja Komljenović
magistra primarnog obrazovanja

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Ostali

Iva Teći, dip. soc. radnik, volonter
Iva Toš, studentica, volonter
Jasmin Kekić, dipl. oecc., volonter
Vlatko Vuić, volonter

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024