VIDRA / Vrijeme za sreću

Agencija za mobilnost i programe EU

STATUS: ZAVRŠEN

donator

Grad Sisak

STATUS: ZAVRŠEN

donator

Dom za djecu Vrbina, Sisak

STATUS: ZAVRŠEN

partner

OŠ Braća Ribar Sisak

STATUS: ZAVRŠEN

partner

Ostali

Bolnica dr. Ivo Pedišić Sisak, Odjel pedijatrije , suradnička institucija

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2021