VIDRA / Vrijeme za sreću

Projekt: Vrijeme za sreću 6

Datum početka: 18.05.2016
Datum završetka: 18.05.2016

Voditelj:

Arhiv · ZAVRŠEN

Projekt: Vrijeme za sreću 5

Datum početka: 01.07.2014
Datum završetka: 30.06.2015

Voditelj:

Partneri: Dom za djecu Vrbina, Sisak

Donatori: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Grad Sisak

Arhiv · ZAVRŠEN

Projekt: Vrijeme za sreću 4

Datum početka: 01.08.2013
Datum završetka: 30.05.2014

Voditelj:

Partneri: Dom za djecu Vrbina, Sisak, OŠ Braća Ribar Sisak

Donatori: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Arhiv · ZAVRŠEN

Projekt: Vrijeme za sreću 3

Datum početka: 01.03.2012
Datum završetka: 30.12.2012

Voditelj:

Arhiv · ZAVRŠEN

Projekt: Vrijeme za sreću 2

Datum početka: 01.09.2011
Datum završetka: 28.02.2012

Voditelj:

Donatori: Agencija za mobilnost i programe EU

Arhiv · ZAVRŠEN

Projekt: Vrijeme za sreću 1

Datum početka: 01.09.2010
Datum završetka: 30.06.2011

Voditelj:

Arhiv · ZAVRŠEN

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2021