POVJETARAC / Bonaca

Bonaca

Pomirimo se!

Bonaca je samostalna programska cjelina u sklopu platforme Povjetarac, a bavi se problematikom nasilja među djecom i mladima te vršnjačkom medijacijom kao metodom rješavanja školskih sukoba.

Sve programske aktivnosti Bonace povezuje intencija povećavanja razine intelektualno-socijalnih kompetencija djece i mladih na osnovu kojih će se kod ciljane populacije povećati razina suvremenih civilizacijskih standarda u području tolerancije i pacifizma te značajno usporiti zabrinjanjavajući trend porasta međuvršnjačkog nasilja.

Glavne aktivnost svih projekata su interaktivne edukativne radionice na kojima sudionici stječu važna znanja vezana uz projektnu tematiku te praktično vježbaju vještine tolerancije, nenasilne komunikacije i medijacije. Osim navedenog, sastavni dio projekta Bonaca je izdavanje autorske edukativne brošure i info brošure te medijska komponenta prezentacije važnosti medijacije u društvu.

U jesen 2014. godine program je značajno proširen i unaprijeđen pa tako u novim ciklusima Bonace sudjeluje po nekoliko osnovnih škola iz različitih hrvatskih županija. Isto tako, novost su i pripremni seminari za pedagoge – izvoditelje radionica s učenicima koji se odvijaju prema provjerenoj, licenciranoj metodologiji, uz superviziju vodećih hrvatskih stručnjaka ovog tematskog područja.

Bonaca - pregled novosti

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024