NOVI SVIJET / Udruga

Udruga 2015: Novi svijet - Tajni sastojci
Vrsta: Brošura

Tematika: Promocija rada Udruge
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2015.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 15 x 15 cm
Opseg: 24 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 2,69 M)

Udruga 2012: Otvaranje novog prostora Udruge - pozivnica
Vrsta: Letak

Tematika: Otvorenje novog prostora Udruge
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2012.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 21 x 10 cm
Opseg: 1 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 56,54 K)

Udruga 2011: Novi svijet
Vrsta: Deplijan

Tematika: Promocija rada Udruge
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2011.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 15 x 15 cm
Opseg: 6 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 557,33 K)

Udruga 2011: The New World
Vrsta: Deplijan

Tematika: Promocija rada Udruge
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2011.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 15 x 15 cm
Opseg: 6 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 275,39 K)

Udruga 2007: Novi svijet - 10 godina
Vrsta: Brošura

Tematika: Promocija rada Udruge
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2007.

Autori: Novi svijet
Urednik: Lidija Tomljenović Kovačić

Format: 21 x 21 cm
Opseg: 76 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 4,00 M)

Udruga 2007: Novi svijet - 10 godina
Vrsta: Deplijan

Tematika: Promocija rada Udruge
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2007.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 11 x 11 cm
Opseg: 8 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 263,91 K)

Udruga 2003: Novi svijet - Programi i Info
Vrsta: Deplijan

Tematika: Promocija rada Udruge
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2003.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 10 x 10 cm
Opseg: 4 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 68,64 K)

Udruga 2003: Novi svijet - Programmes & Info
Vrsta: Letak

Tematika: Promocija rada Udruge
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2003.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 10 x 21 cm
Opseg: 2 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 114,68 K)

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2021