NOVI SVIJET / Udruga

"...sigurna sam da je Novi svijet postavio visoko ljestvicu koju bi zbog mladih ovoga grada trebale pokušati dostići i druge udruge."

Azra Rađenović, prof. pedagogije, Sisak
o projektu Udruga 2007
10.09.2007.

"...Novi svijet je postao institucija s dubokim korijenima, nizom ostvarenja iza sebe koja po profesionalizmu prelaze okvire društvene sredine u kojoj se nalaze."

dr.med. Domagoj Štimac, spec. psih, Sisak
o projektu Udruga 2007
10.09.2007.

"Fascinantan je njihov interes za mlade oko sebe, a entuzijazam ih ne napušta ni danas."

Milivoj Šarko, prof. kineziologije, Sisak
o projektu Udruga 2007
10.09.2007.

"Pružaju prostor za invidualni pristup bez nametanja nekih ustaljenih pravila iz svijeta udruga. Imaju ulogu zaštitnika i učitelja..."

Mirko Perenčević, bubnjar, Sisak
o projektu Udruga 2007
10.09.2007.

"Autentični bard demokracije i civilnog sektora u zaboravljenom gradu. Samo da sad ne prestanu."

Sunčica Vukelić, studentica, Sisak
o projektu Udruga 2007
10.09.2007.

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2021