MASLO / Unaprijedite komunikaciju

Unaprijedite komunikaciju 1: Završna radionica za roditelje
Vrsta: Novinski članak

Medij: Županijski list
Autor: A. Selmić

Datum objave: 13.11.2008.

Preuzmite datoteku (JPG)

Unaprijedite komunikaciju 1: Slušajte što vam dijete govori
Vrsta: Novinski članak

Medij: Novi sisački tjednik
Autor: Jasna Dimić

Datum objave: 30.10.2008.

Preuzmite datoteku (JPG)

Unaprijedite komunikaciju 1: Razgovor vodi do razumijevanja
Vrsta: Novinski članak

Medij: Večernji list
Autor: Jasna Dimić

Datum objave: 24.10.2008.

Preuzmite datoteku (JPG)

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2021