KAMELEON / Lenek svilica je moj

Lenek svilica je moj 2: Kalendar Novog svijeta za 2014. godinu
Vrsta: Novinski članak

Medij: Novi sisački tjednik
Autor: Damir Pintarić

Datum objave: 19.12.2013.

Preuzmite datoteku (JPG)

Lenek svilica je moj 2: Etno blago županije pretočili na kalendar
Vrsta: Novinski članak

Medij: Večernji list
Autor: Matea Vipotnik

Datum objave: 07.12.2013.

Preuzmite datoteku (JPG)

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2020