ARHIV / Živi život!

Živi život! 10: Deset puta
Vrsta: Brošura

Tematika: Prezentacija rezultata projekta
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2010.

Autori: Novi svijet
Urednik: Lidija Tomljenović Kovačić

Format: 21 x 21 cm
Opseg: 72 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 3,18 M)

Živi život! 10: Živi život! - deset puta
Vrsta: Pozivnica

Tematika: Prevencija ovisnosti
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2010.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 20 x 8 cm
Opseg: 1 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 40,38 K)

Živi život! 10: Živi život! - deseti put!
Vrsta: Razglednica

Tematika: Prevencija ovisnosti
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2010.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 11 x 16 cm
Opseg: 2 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 86,86 K)

Živi život! 10: Živi život! - jesen 2010.
Vrsta: Deplijan

Tematika: Prevencija ovisnosti
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2010.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 10 x 21 cm
Opseg: 6 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 272,28 K)

Živi život! 8: Zašto prestati pušiti?
Vrsta: Deplijan

Tematika: Prevencija ovisnosti
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2009.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 10 x 10 cm
Opseg: 8 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 196,01 K)

Živi život! 8: Živi život! - 2009
Vrsta: Razglednica

Tematika: Prevencija ovisnosti
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2009.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 11 x 16 cm
Opseg: 2 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 84,24 K)

Živi život! 9: Živi život! - 2009
Vrsta: Razglednica

Tematika: Prevencija ovisnosti
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2009.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 11 x 16 cm
Opseg: 2 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 99,10 K)

Živi život! 9: Živi život! - jesen 2009.
Vrsta: Deplijan

Tematika: Prevencija ovisnosti
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2009.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 10 x 21 cm
Opseg: 6 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 323,17 K)

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2020