ARHIV 2 (2007.-2016.) / Put crvene vrpce

Put crvene vrpce

Program prevencije AIDS-a (2007.)

Preventivne aktivnosti usmjerene na edukaciju i podizanje svijesti javnosti o važnosti rane dijagnostike, liječenja i destigmatizaciju oboljelih osoba od AIDS-a.

Temeljni koncept programa postavljen je u jesen 2006. godine u kampanji Živi život! kada je problematika prevencije AIDS-a realizirana kroz projektnu cjelinu pod nazivom: Vikend crvene vrpce.

Osnovna ideja tada je bila u svim gradovima Sisačko – moslavačke županije tijekom jednog vikenda postaviti info punkt obilježen prepoznatljivim svjetski prihvaćenim simbolom borbe protiv AIDS-a – crvenom vrpcom. Građani su mogli dobiti osnovne informacije o opasnostima od širenja virusa HIV-a i pravilnoj prevenciji, a bavili smo se i educiranjem o spolno odgovornom ponašanju te destigmatizacijom zaraženih osoba.

Nakon uspješne provedbe ovih aktivnosti, imajući u vidu tadašnju aktualnu problematiku nekontroliranog širenja virusa HIV-a, ovaj koncept 2007. godine unaprijedili smo u samostalnu programsku cjelinu. Osim opisanih aktivnosti u srednjim školama Sisačko-moslavačke županije održali smo i seriju interaktivnih edukativnih radionica i organizirali edukaciju stanovništva.

Projekt je bio realiziran i na medijskoj razini, s težnjom na radio postaje Sisačko – moslavačke županije na kojima su uz gostovanja naših aktivista i stručnih suradnika emitirane i prigodne edukativne emisije.

 

 

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2023