ARHIV 2 (2007.-2016.) / Glazbom za glazbu

Glazbom za glazbu

Muzicirajmo :)

Humanitarna akcija u kojoj želimo glazbom povezati one koji mogu i žele darovati i one kojima je pomoć potrebna.

Program je nastao u suradnji sa sisačkom Glazbenom školom Frana Lhotke.

Početna ideja bila je povezati glazbenike, ljubitelje glazbe, glazbu i glazbene instrumente i sve protkati toplim notama humanosti, naravno.

Naši partneri, Glazbena škola Frana Lhotke iz Siska, pripremili su program i organizirali koncert svih ansambala svojih učenika. Tako su se publici predstavili puhački orkestar, tamburaški orkestar, zbor glazbenog vrtića, zbor nižih razreda osnovne škole, zbor osnovne škole i zbor srednje Glazbene škole te njihovi gosti Dječji pjevački zbor Tičeki.

Cilj prvog, i za sada jedinog, projekta u programu Glazbom za glazbu bio je prikupljanje novčanih sredstava za kupovinu glazbenih instrumenata za potrebe pokretanja glazbene terapije u Centru za rehabilitaciju Komarevo. Na taj će se način pozitivni i vedri glazbeni tonovi s ovog koncerta nastaviti širiti. Centar za rehabilitaciju Komarevo ustanova je koja pruža usluge smještaja, boravka, prehrane, njege i brige o zdravlju, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije te usluge radnih aktivnosti i organiziranog provođenja slobodnog vremena. Centar pruža usluge u okviru poludnevnog, povremenog boravka te stalnog, tjednog i povremenog smještaja osoba s intelektualnim teškoćama i pridruženim smetnjama.

Novac se prikupljao kupovinom ulaznica za koncert po cijeni od 10 kuna ili uplatom na poseban račun akcije Glazbom za glazbu HR27 2340 0091 5107 5767 1.

Koncertom održanim u prosincu 2015. godine prikupljeno je 5.695,00 kuna. Sav novac utrošen je na nabavku posebno prilagođenih glazbenih instrumenata (uglavnom udaraljki), a glazbena terapija prema pripremljenom programskom konceptu već je započela.

* Ev. oznaka humanitarne akcije: SMŽ-HA/NODP-15-3

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024