ARHIV 2 (2007.-2016.) / Europska unija

Europska unija

Ujedinimo se!

Program Europska unija bio je naš izravan odgovor na tada aktualnu problematiku ulaska Hrvatske u Europsku uniju s naglaskom na komponente koje su od posebnog značaja za mlade ljude.

Nizom predavanja i radionica pružali smo korisnicima mnoštvo informacija vezanih za nove mogućnosti koje su se otvorile stupanjem Hrvatske u punopravno članstvo, 1. srpnja 2013. godine.

Teme koje smo obrađivali su: obrazovanje, mobilnost, učeničke i studentske razmjene, zapošljavanje, mogućnosti korištenja EU fondova, financiranje različitih projekata sredstvima EU fondova itd.

Popratne aktivnosti uključivale su distribuciju različitih info materijala te promociju projektnog smjera u različitim tiskanim i elektronskim medijima.

Potencijal za daljnji razvoj ovog programa leži u novim izazovima Europske unije.

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024