VIDRA

VIDRA

Volontirajmo :)

Volonterske inicijative za dječju radost puni je naziv platforme kojom promoviramo anagažirano volonterstvo usmjereno, prije svega, na pomoć ranjivim skupinama djece i mladih.

Volonterski i humanitarni sadržaji u Udruzi odvijali su se spontano od njenog osnutka, u sklopu ostalih programskih cjelina ili kao pojedinačne, zasebne akcije.

U jesen 2010. godine, konačno smo objedinili i sistematizirali sve naše humanitarne aktivnosti, kao i aktivnosti kojima promičemo volonterizam, a od 2015. godine platformu nazivamo ovom imenom.

Programi Vidre otvoreni su za sve koji se uključenjem na volonterskoj osnovi, ulaganjem vlastitog truda, znanja i vremena, žele osobno angažirati u cilju povećanja broja sretnih dječjih osmjeha.

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2023