ART

ART

Umjetnički, ulični, performerski, multimedijski i posebni show programi

Razvoj programske strukture dinamičan je proces koji se neprestano mijenja i prilagođava aktualnom vremenu i socio-ekonomskim trendovima u kojem Udruga djeluje.

AKT je nova platforma proizašla iz tog procesa, a karakteriziraju je umjetnički, ulični, performerski, multimedijski i posebni show programi koje provodimo od samog osnutka, a koji se neprestano proširuju novim i inovativnim konceptima.

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024