DOCUMENTS / Reports (in Croatian)

Naziv: Financijsko izvješće [2016]

Datum: 24.05.2017.
Opseg: 4 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 8,77 M)

Naziv: Programsko izvješće [2016]

Datum: 24.05.2017.
Opseg: 39 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 908,33 K)

Naziv: Financijsko izvješće [2015]

Datum: 13.02.2016.
Opseg: 4 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 208,49 K)

Naziv: Programsko izvješće [2015]

Datum: 13.02.2016.
Opseg: 47 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 490,58 K)

Naziv: Financijsko izvješće [2014]

Datum: 01.03.2015.
Opseg: 4 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 140,86 K)

Naziv: Programsko izvješće [2014]

Datum: 01.03.2015.
Opseg: 48 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 569,20 K)

Naziv: Financijsko izvješće [2013]

Datum: 01.03.2014.
Opseg: 4 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 104,91 K)

Naziv: Programsko izvješće [2013]

Datum: 01.03.2014.
Opseg: 50 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 567,39 K)

Naziv: Financijsko izvješće [2012]

Datum: 01.03.2013.
Opseg: 4 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 87,18 K)

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024