TAJNI SASTOJCI / Volonterstvo

Volonterstvo

Mrvica sreće...

Udruga je, od samih temelja, sazdana na dragovoljnom angažmanu osnivača, članova i simpatizera, a volonterstvo je bilo i ostalo glavna pokretačka snaga.

Ipak, razmjeri današnjeg djelovanja kao i kompleksnost specifičnih projektnih zahtjeva podrazumijevaju i profesionalni angažman mnogobrojnih stručnih suradnika i institucija.

Široka lepeza najrazličitijih osobnih i profesionalnih resursa u smislenom organizacijskom ustroju čini potencijal za ostvarenje složenih programskih koncepata, prema najzahtjevnijim hrvatskim i europskim standardima.

VIDRA je platforma kojom promoviramo angažirano volonterstvo usmjereno, prije svega, na pomoć ranjivim skupinama djece i mladih.

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024