TAJNI SASTOJCI / Prevencija

Prevencija

Zalogaj zdravlja...

Borba protiv ovisnosti i promocija zdravih stilova života upisana je u temeljne odrednice našeg djelovanja.

U početnim godinama Kampanje protiv ovisnosti, kasnije Živi život!, serija multimedijskih kampanja za zdraviji život i Put crvene vrpce, program prevencije AIDS-a, danas programi Neovisnost i Šarena vojska zdravlja.

Bez obzira na oblik ili naziv, pristup je afirmativan, a intencija uvijek ista - informirati, poučiti, upozoriti.

Gotovo 400 izravnih projektnih aktivnosti na terenu, više od 30 000 korisnika i 60 000 prijeđenih kilometara...

Borba protiv ovisnosti se nastavlja!

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024