PUBLIKACIJE / Tiskani materijali

Čovječe, ne ljuti se 7: Čovječe, ne ljuti se - uživo!
Vrsta: Deplijan

Tematika: Tolerancija
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2015.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 10 x 21 cm
Opseg: 6 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 251,76 K)

Doboš 2015: Dani otvorenih vrata udruga
Vrsta: Deplijan

Tematika: Promocija rada Udruge
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2015.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 15 x 15 cm
Opseg: 4 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 147,15 K)

Grijalica 1: Grijalica
Vrsta: Letak

Tematika: Instrukcije i pomoć pri učenju
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2015.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 10 x 21 cm
Opseg: 2 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 158,24 K)

M-klub 12: M klub - zima 2015.
Vrsta: Letak

Tematika: Slobodno vrijeme mladih
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2015.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 10 x 21 cm
Opseg: 2 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 83,51 K)

Djeca i Internet 1: Maslo 3 - Djeca i Internet
Vrsta: Brošura

Tematika: Sigurnost na Internetu
Ciljana skupina: Roditelji

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2015.

Autori: Josip Tomašev, Gabrijela Kramarić Eid, Ines Vuković i Tomislav Križanić
Urednik: Lidija Tomljenović Kovačić

Format: 15 x 15 cm
Opseg: 20 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 3,41 M)

Mikro 1: MIKRO
Vrsta: Deplijan

Tematika: Uređenje prostora
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2015.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 10 x 21 cm
Opseg: 6 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 254,59 K)

Mikro 1: MIKRO
Vrsta: Pozivnica

Tematika: Otvorenje prostora
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2015.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 10 x 21 cm
Opseg: 1 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 115,91 K)

Udruga 2015: Novi svijet - Tajni sastojci
Vrsta: Brošura

Tematika: Promocija rada Udruge
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2015.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 15 x 15 cm
Opseg: 24 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 2,69 M)

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2023