PUBLIKACIJE / Tiskani materijali

Živi život! 2: Živi život! - 2005.
Vrsta: Razglednica

Tematika: Prevencija ovisnosti
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2005.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 11 x 16 cm
Opseg: 2 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 85,21 K)

Živi život! 1: Živi život! - 2004
Vrsta: Razglednica

Tematika: Prevencija ovisnosti
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2004.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 11 x 16 cm
Opseg: 2 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 82,37 K)

6. kampanja - Hvala, mi ne pušimo!: Hvala, mi ne pušimo!
Vrsta: Razglednica

Tematika: Prevencija ovisnosti
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2003.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 11 x 16 cm
Opseg: 2 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 87,88 K)

M-klub 1: M - klub
Vrsta: Letak

Tematika: Slobodno vrijeme mladih
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2003.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 10 x 21 cm
Opseg: 2 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 90,79 K)

Udruga 2003: Novi svijet - Programi i Info
Vrsta: Deplijan

Tematika: Promocija rada Udruge
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2003.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 10 x 10 cm
Opseg: 4 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 68,64 K)

Udruga 2003: Novi svijet - Programmes & Info
Vrsta: Letak

Tematika: Promocija rada Udruge
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2003.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 10 x 21 cm
Opseg: 2 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 114,68 K)

Chat 2: Chat
Vrsta: Letak

Tematika: Demokratizacija
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2002.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 10 x 21 cm
Opseg: 1 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 52,85 K)

Model studio 2: Modni studio
Vrsta: Letak

Tematika: Moda
Ciljana skupina: Opća populacija građana

Nakladnik: Novi svijet
Godina objave: 2002.

Autori: Novi svijet
Urednik: Novi svijet

Format: 10 x 21 cm
Opseg: 2 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 112,34 K)

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024