DOKUMENTI / Izvješća

Naziv: Programsko izvješće [2019]

Datum: 09.03.2020.
Opseg: 30 stranica

Naziv: Financijsko izvješće [2018]

Datum: 11.03.2019.
Opseg: 11 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 2,06 M)

Naziv: Programsko izvješće [2018]

Datum: 11.03.2019.
Opseg: 25 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 765,80 K)

Naziv: Financijsko izvješće [2017]

Datum: 07.03.2018.
Opseg: 11 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 2,26 M)

Naziv: Programsko izvješće [2017]

Datum: 07.03.2018.
Opseg: 31 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 792,94 K)

Naziv: Financijsko izvješće [2016]

Datum: 24.05.2017.
Opseg: 4 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 1,67 M)

Naziv: Programsko izvješće [2016]

Datum: 24.05.2017.
Opseg: 39 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 908,33 K)

Naziv: Financijsko izvješće [2015]

Datum: 21.03.2016.
Opseg: 4 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 208,49 K)

Naziv: Programsko izvješće [2015]

Datum: 13.02.2016.
Opseg: 47 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 490,58 K)

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024