PUBLIKACIJE

PUBLIKACIJE

Od plakata do novih formata :)

Vjerojatno nema institucije koja je u gradu Sisku postavila više plakata od nas...

U našim počecima, oni su, uz jednostavne letke, bili glavno sredstvo oglašavanja. Danas, vremena su drugačija. Istina, još uvijek tu i tamo postavimo poneki plakat no puno više tiskamo i objavljujemo različite edukativne knjižice i promotivne brošure.

Elektroničke i virtualne publikacije posljednjih godina polako preuzimaju dominaciju, tako da je već i naša zaliha multimedijskih edicija poprilično narasla.

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2024