VIDRA / Dar od srca

voditelj projekta

Ines Vuković
stručna prvostupnica poslovne informatike

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

voditelj projekta

Neda Krapljan Dumbović
magistra novinarstva

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

voditelj projekta

Vanja Komljenović Lončar
magistra primarnog obrazovanja

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

djelatnik Udruge

Iva Križe
ekonomistica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

djelatnik Udruge

Ivan Kružić
magistar ekonomije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

djelatnik Udruge

Kristina Franjević
stručna prvostupnica poslovne informatike

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

djelatnik Udruge

Lidija Tomljenović Kovačić
dipl. novinarka

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

djelatnik Udruge

Marija Popović
studentica predškolskog odgoja

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

stručni suradnik

Marko Hergešić
sveučilišni prvostupnik glume

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

volonter

Andrea Zec
magistra logopedije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

volonter

Bojan Lončar
bacc. oec.

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

volonter

Dijana Orešković
med. sestra

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

volonter

Dinko Vuić
prvostupnik fizioterapije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

volonter

Domagoj Kovačić
glazbenik

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

volonter

Iva Šimanović
studentica ekonomije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

volonter

Ivana Stojčević
stručna prvostupnica predškolskog odgoja

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

volonter

Josip Tomašev
ing. računarstva

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

volonter

Marija Šimanović
dipl. oec.

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

volonter

Sonja Švagel
ekonomistica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Ostali

Lada Rađenović, voditelj projekta
Filip Švagel, volonter
Ivan Tomljenović, umirovljenik, volonter
Ivana Dumbović, volonter
Ivica Kovačić, dipl. učitelj, volonter
Milan Stojčević, vozač, volonter
Petra Čutuk, dizajnerica interijera, volonter

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

tel: 044 536 574
fax: 044 544 764

e-mail: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2018