POVJETARAC / Povećalo

Povećalo 1: Povećalo Novog svijeta
Vrsta: Novinski članak

Medij: Novi sisački tjednik
Autor: Damir Pintarić

Datum objave: 25.01.2018.

Preuzmite datoteku (PDF)

Povećalo 1: Povećalo - pripazimo kome vjerujemo
Vrsta: Novinski članak

Medij: Novi sisački tjednik
Autor: Damir Pintarić

Datum objave: 18.01.2018.

Preuzmite datoteku (PDF)

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

tel: 044 536 574
fax: 044 544 764

e-mail: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2018