KAMELEON / Srećko Peh

voditelj projekta

Lidija Tomljenović Kovačić
dipl. novinarka

osobni karton

STATUS: AKTIVAN

stručni suradnik

Domagoj Kovačić
glazbenik

osobni karton

STATUS: AKTIVAN

stručni suradnik

Ines Vuković
stručna prvostupnica poslovne informatike

osobni karton

STATUS: AKTIVAN

stručni suradnik

Marko Hergešić
sveučilišni prvostupnik glume

osobni karton

STATUS: AKTIVAN

volonter

Goran Duplančić
dr. sc. fizike

osobni karton

STATUS: AKTIVAN

volonter

Ivica Kovačić
dipl. učitelj

osobni karton

STATUS: AKTIVAN

volonter

Silvije Vadla
dipl. redatelj

osobni karton

STATUS: AKTIVAN

volonter

Vanja Komljenović Lončar
magistra primarnog obrazovanja

osobni karton

STATUS: AKTIVAN

volonter

Zvonimir Mikšić

osobni karton

STATUS: AKTIVAN

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

tel: 044 536 574
fax: 044 544 764

e-mail: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2018