ODJECI / Osobni dojmovi

"Projekt je vrlo pogodan za osobe koje se tek razvijaju."

učenik, 1. b,
o projektu Povećalo 1
12.02.2018.

"Sviđaju mi se ove radionice jer su zanimljive i puno toga naučimo, a u isto vrijeme se i zabavljamo."

učenik, 1. b,
o projektu Povećalo 1
12.02.2018.

"Projekt je potreban jer mislim da puno djece u našoj dobi ne zna dovoljno o medijima."

učenik, 2. b,
o projektu Povećalo 1
12.02.2018.

"Sve mi se svidjelo jer se igre i neke zabavne aktivnosti nadopunjavaju i nije dosadno i monotono."

učenik, 2. b,
o projektu Povećalo 1
12.02.2018.

"Predavanja su bila vrlo korisna i bilo mi je drago sudjelovati u ovom projektu."

učenica, 17 god, polaznica seminara, Sisak
o projektu Pokreni posao! 3
28.09.2017.

"Seminar mi je bio super. Sviđa mi se način na koji su se odnosili prema nama. Baš kao da smo dio tima!"

učenica,16 god, polaznica seminara, Sisak
o projektu Pokreni posao! 3
28.09.2017.

"Smatram da će nam biti korisna sva stečena znanja u budućem radu i mimo ovog projekta."

mentor medijatora, nastavnik,
o projektu Bonaca 7
21.06.2017.

"Projekt je zamišljen vrlo dobro, međutim čini mi se previše idealnim i teško ostvarivim u svakodnevici."

mentor medijatora, nastavnik,
o projektu Bonaca 7
21.06.2017.

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2020