PUBLIKACIJE / Multimedija

Udruga 2016: Dani otvorenih vrata
Vrsta: Video zapis
Trajanje: 00:06:53

Datum objave: 2016.
Opis: TV reportaža - Jabuka TV

Udruga 2015: 18 godina udruge
Vrsta: Video zapis
Trajanje: 00:02:43

Datum objave: 2015.
Opis: TV reportaža - HTV 1 (Dobro jutro Hrvatska)

Šarena vojska zdravlja 1: Turneja 2014.
Vrsta: Video zapis
Trajanje: 00:18:20

Datum objave: 2014.
Opis: TV reportaža - HRT4

Šarena vojska zdravlja 1: Varaždin
Vrsta: Video zapis
Trajanje: 00:03:52

Datum objave: 2014.
Opis: TV reportaža - HRT4

Šarena vojska zdravlja 1: Pula
Vrsta: Video zapis
Trajanje: 00:04:01

Datum objave: 2014.
Opis: TV reportaža - HRT4

Šarena vojska zdravlja 1: Rijeka
Vrsta: Video zapis
Trajanje: 00:02:34

Datum objave: 2014.
Opis: TV reportaža - HRT4

Šarena vojska zdravlja 1: Zagreb
Vrsta: Video zapis
Trajanje: 00:03:42

Datum objave: 2014.
Opis: TV reportaža - HRT4

Šarena vojska zdravlja 1: Gospić
Vrsta: Video zapis
Trajanje: 00:04:40

Datum objave: 2014.
Opis: TV reportaža - HRT4

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

tel: 044 536 574
fax: 044 544 764

e-mail: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2019