DOKUMENTI / Planovi

Naziv: Operativni plan [2021] - u pripremi

Datum: 14.12.2020.
Opseg: 0 stranica

Naziv: Operativni plan [2020]

Datum: 09.03.2020.
Opseg: 5 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 255,05 K)

Naziv: Operativni plan [2019]

Datum: 23.01.2019.
Opseg: 5 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 268,17 K)

Naziv: Operativni plan [2018]

Datum: 01.01.2018.
Opseg: 5 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 879,45 K)

Naziv: Operativni plan [2017]

Datum: 01.01.2017.
Opseg: 6 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 222,88 K)

Naziv: Strateški plan 2017. - 2019.

Datum: 01.01.2017.
Opseg: 24 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 599,21 K)

Naziv: Operativni plan [2016]

Datum: 01.01.2016.
Opseg: 6 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 208,91 K)

Naziv: Operativni plan [2015]

Datum: 01.01.2015.
Opseg: 10 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 104,83 K)

Naziv: Operativni plan [2014]

Datum: 01.01.2014.
Opseg: 7 stranica

Preuzmite datoteku (PDF - 292,39 K)

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

t: 044 536 574

e: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2021