USTROJ / Prijatelji Udruge

Štefica Tominović
dipl. novinarka

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Adis Keranović
dr. medicine

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Ana-Marija Zebić
studentica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Andrea Bekić
ekonomist

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Andrea Ostojić
magistra matematike

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Andrea Zec
magistra logopedije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Barbara Augustinović
fizioterapeutski tehničar

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Bernarda Vajdić
Magistar inženjer bioprocesnog inženjerstva

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Bojan Lončar
bacc. oec.

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Dejan Radaković
mag. ing. el.

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Dijana Orešković
med. sestra

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Dina Vladić
dr. medicine

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Dinko Smolčić
prof. matematike

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Dinko Vuić
prvostupnik fizioterapije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Ema Brnardić
magistrica ekonomije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Gabrijela Kramarić Eid
prof. pedagogije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Ines Vuković
stručna prvostupnica poslovne informatike

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Iva Šimanović
studentica ekonomije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Ivan Sablić
student

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Ivana Bukovac
magistra prava

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Ivančica Puškarić
prof. engleskog i francuskog jezika

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Jasmina Grgurić
diplomirana novinarka

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Josip Mrgan
magistar kineziološke edukacije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Josip Tomašev
ing. računarstva

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Karla Štrbenc
studentica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Karla Trajanov
magistra socijalne pedagogije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Kristina Mareković
akademska slikarica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Lana Bačić
učenica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Lidija Ilijević
prirodoslovno-matematički tehničar

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Lucija Radić
učenica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Luka Pavrlišak
instalater grijanja i klimatizacije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Maja Vračan
studentica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Marija Šimanović
dipl. oec.

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Marija Trajanov
mag. educ. philol. angl. i mag. paed.

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Marko Hergešić
sveučilišni prvostupnik glume

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Marko Kosović
web dizajner

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Matea Madjer
magistra primarnog obrazovanja

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Matea Radić
medicinska sestra

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Miroslav Arbutina - Arbe
fotograf

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Monika Dandić
bacc. oec.

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Nataša Kopeč
akademska glumica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Neda Krapljan Dumbović
magistra novinarstva

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Nikolija Herendić
trgovac

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Nina Štampar
ekonomistica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Petra Mađer
magistra novinarstva

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Sanja Glibo
prof. pedagogije i sociologije

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Sonja Lončar
studentica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Suzana Telar
dipl. učiteljica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Svjetlana Ančić-Birač
dr. medicine

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Tanja Tominović Pučko
dipl. učiteljica

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Valentina Matić
bacc. med. techn.

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Vedran Šimunec
glazbenik

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Veronika Kapović
prof. roga

osobni karton

STATUS: ZAVRŠEN

Kontakt

NOVI SVIJET
udruga za djecu i mlade

Trg grada Heidenheima 1
44000 Sisak, Hrvatska

tel: 044 536 574
fax: 044 544 764

e-mail: info@novi-svijet.hr

Posjetite nas na društvenim mrežama

Impressum

Tekstovi, fotografije, video i audio: Novi svijet
Idejni koncept i oblikovanje: Novi svijet

Svi sadržaji objavljuju se u najboljoj namjeri.
Objavljivač ne odgovara za bilo koji oblik prenošenja ili interpretacije.

web development @ ČuBraD
copyright @ Novi svijet 2018